DANIEL SIWY - ADVOKÁT   [cz]  [pl]  [en]

Hlavním úkolem mé advokátní kanceláře je poskytování vysoce kvalifikovaných právních služeb s cílem dosáhnout pokud možno plné spokojenosti mých klientů. Důležitou úlohu přitom hrají mnohaleté zkušenosti, zodpovědnost a pečlivost - vlastnosti ve společnosti široce uznávané a respektované.

Při své činnosti kladu největší důraz na bezprostřední kontakt a komunikaci s klientem tak, aby prosazování jeho práv a oprávněných zájmů bylo co nejúčinnější a vedlo vždy k zamýšlenému cíli. Zachování nejvyššího stupně etiky a jejích pravidel přitom tvoří neopominutelnou součást poskytovaného právního servisu.

Principy a zásady dodržované mou advokátní kanceláří Vám zaručují, že se Vám dostane té nejvyšší možné péče bez ohledu na rozsah požadovaných právních služeb. Možnosti využívat jejích služeb máte samozřejmě i Vy.